trac

A trac Integrált projekt menedzsment és verziókövető rendszer, ami célul tűzte ki, hogy hatékony segítséget nyújtson fejlesztések koordinálásához, de amennyire lehet ne álljon a fejlesztők útjába. (Persze mind ezt mondja:)

 Ahol dolgozom, most kezdjük bevezetni, és az első benyomások pozitívak - a részemről.

Amit nyújt:

 • wiki
 • svn böngészés
 • projektkövetés 

Telepítés

apt-get install trac subversion subversion-tools python-subversion libapache2-svn

apache konfig:

-------------------------------------- 

# trac
<VirtualHost <<ip>>:443>
ServerName <<trac.domain.tld>>
RewriteEngine On
RewriteRule ^/$     https://%{HTTP_HOST}/cgi-bin/trac.cgi [R,L]
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
DocumentRoot  /usr/share/trac
Alias /trac/ "/usr/share/trac/htdocs/"
ScriptAlias /cgi-bin /usr/share/trac/cgi-bin

<Directory /usr/share/trac/cgi-bin>
  SetEnv TRAC_ENV_PARENT_DIR "/srv/www/trac/"
  Options ExecCGI
</Directory>

#You have to allow people to read the files in htdocs
<Directory "/usr/share/trac/htdocs/">
        Options Indexes MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        Allow from all
</Directory>

<Location /cgi-bin/trac.cgi/.*/login>
  AuthName "Trac jelszó"
  AuthType Basic
  AuthUserFile <<pwd fájl>>
  require valid-user
</Location>
</Virtualhost> 

# svn
<VirtualHost <<ip>>:443>
ServerName <<svn.domain.tld>>

SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
DocumentRoot  /srv/www/websvn

<Location /svn>
  DAV svn
  SVNParentPath /srv/svn/
  AuthName "Subversion, LDAP jelszo"
  AuthType Basic
  AuthUserFile <<pwd fájl>>
  AuthzSVNAccessFile /etc/subversion/access/access.file
  require valid-user
</Location>
</Virtualhost> 
------------------- 

 Legyen a www-data által írható a

 • /srv/svn
 • /srv/www/trac

Elérések

SVN: https://<<svn.domain.tld>>/svn/<<subversion repozitory>>
Trac: https://<<trac.domain.tld>>/

Használat 

Projekt felvétele

 1. lépjünk át www-data userbe (sudo su - www-data)
 2. hozzuk létre az svn repót
  1. svnadmin create /srv/svn/<projekt rövid neve>
  2. meg kell szerkeszteni a /etc/subversion/access/access.file -t
 3. trac-admin /srv/www/trac/<projekt rövid neve> initenv
  1. Project Name [My Project]> <a projekt neve>
  2. Database connection string [sqlite:db/trac.db]> <ENTER>
  3. Repository type [svn]> <ENTER>
  4. Path to repository [/path/to/repos]> /srv/svn/ <projekt rövid neve>
  5. Templates directory [/usr/share/trac/templates]> <ENTER>
  6. megszerkesszük a /etc/subversion/access/access.file fájlt (nem www-data-ként)
  7. És örülünk.

 További opciók

www-data felhasználóként a trac-admin -nal tudunk mindenféle szépet csinálni a projekthez, mint:

 • hotcopy
 • wiki
 • jogosultságkezelés
 • projekt komponensek kezelése
 • hibajegyek (ticket)
 • prioritások
 • severity
 • verziók
 • mérföldkövek

Telleg' nem all az ember utjaba, es az nagy szo!

Amit erdemes meg kapasbol hozzabutykolni az egy email to ticket atjaro:
https://subtrac.sara.nl/oss/email2trac

esetleg konzoltol idegenkedoknek(vagy ha nem akarsz shelleket kiadni):
webes admin:
http://trac.edgewall.org/wiki/WebAdmin

---szerk
ja, es annyit a kezelhetosegerol, hogy nalunk mindenki az elso napon mar teljesen hatekonyan kezelte es hasznalta