Újra bash - Szines fájlnévkiegészítés!

bAndie91 küldte be k, 2014-05-27 14:14 időpontban

code {
font-family: monospace; color: #fff; background-color: #000; font-weight: bold;
}

Az alábbi szkript egy függvényt tartalmaz, amivel lehetőségünk van bash alatt a zshtól olyannyira irigyelt színes tab completion-t szimulálni.
Telepítése két lépésből áll:

 1. beolvastatni a fájlt, létrehozva ezzel a 'color_completion' függvényt:
  [geshifilter-code]. color_completion.sh[/geshifilter-code]
  ne felejtsük a .bash_profile / .bashrc megfelelő szakaszába is beszúrni, ha megtetszett és tartósan is használni akarjuk
 2. társítani egy billentyűhöz, mint ahogyan a Tab megnyomásával a beépített kiegézítőt érjük el:
  [geshifilter-code]bind -x '"\234":color_completion $READLINE_POINT "$READLINE_LINE"'[/geshifilter-code]
  [geshifilter-code]bind '"\eOQ":"\234"'[/geshifilter-code]
  A [geshifilter-code]\234[/geshifilter-code] oktális szám egy szabadon választott keycode, ami még nincs lefoglalva; az [geshifilter-code]\eOQ[/geshifilter-code] pedig egy ANSI szekvencia, ami az én xterm-emen az F2-nek felel meg. Az egyes funkcióbillentyűk ANSI kódját úgy deríthetjük ki, hogy sima parancssorban megnyomjuk a [geshifilter-code]Ctrl-V[/geshifilter-code]-t, majd a vizsgált billentyűt. Fogunk látni két karaktert: [geshifilter-code]~[[/geshifilter-code], ez az ESC karakter megjelenése, a parancsban [geshifilter-code]\e[/geshifilter-code]-t írjunk helyette. Biztos jobban kézreesik, ha a Tab-hoz rendeljük hozzá a szkriptünket (ekkor [geshifilter-code]\eOQ[/geshifilter-code] helyett [geshifilter-code]\C-I[/geshifilter-code] kell) - elvileg lehetséges, de nem próbáltam. A beépített kiegészítőt meg mondjuk a [geshifilter-code]Shift-Tab[/geshifilter-code]-hoz ([geshifilter-code]\e[Z[/geshifilter-code]) vagy fordítva...

Képességei:

 • A bash-nél megszokott módon kezeli a symlinkeket
 • A szinezés az ls(1) működését követi - ugyanis belsőleg azt hívja -, az $LS_COLORS változó szerkesztésével módosítható

Hiányosságai:

 • Kevésbé okos a mezőelválasztók ügyében (fixen szóköz és egyenlőségjel)
 • Egyelőre még nem olyan funkciógazdag, mint a zsh vagy maga a bash tabkiegészítő alprogramja - mivel ez a függvény teljesen független a beépített completion képességtől, nem is pluginolható

Plusz funkciói:

 • Kevés fájlnál részletes listát ad (ls -l), sok fájl esetén többoszlopos üzemmódba vált
 • Tudja a tilde – home könyvtár behelyettesítést

#!/bin/bash
#
# Colour filename completion for bash.
# Release 6
#
# How To Install:
#
# + source this file implementing 'color_completion' function
#
# $ source color_completion.sh
#
# + bind a function key to run this command
#
# $ bind -x '"\234":color_completion $READLINE_POINT "$READLINE_LINE"'
# $ bind '"\eOQ":"\234"'
#
# where \234 is a random unused keycode, and \eOQ is the ANSI sequence
# of F2 under xterm. To find ANSI codes of each key, press Ctrl-V
# followed by the desired key in the commandline.
#
# Require bash version 4
#

color_completion() {
local rl_pos=$1
shift
local rl_str=$@

local word=${rl_str:0:$rl_pos}
word=${word##* }
word=${word##*=}

local save_nullglob
local save_nocaseglob
shopt nullglob >/dev/null && save_nullglob=s || save_nullglob=u
shopt nocaseglob >/dev/null && save_nocaseglob=s || save_nocaseglob=u
shopt -s nullglob
shopt -u nocaseglob

local list
declare -a list
local xword=$word
local retrostute
declare -A retrostute
if expr "$word" : '~/' >/dev/null; then
xword="$HOME${word:1}"
retrostute[tilde]=${#HOME}
fi
list=("$xword"*)

if [ "${#list[@]}" = 0 ]; then
echo -ne "\a"

elif [ "${#list[@]}" = 1 ]; then
local match=${list[0]}
local newword=$match
local k
for k in "${!retrostute[@]}"; do
case "$k" in
tilde)
newword="~${newword:${retrostute[$k]}}"
;;
esac
done
if [ -d "$match" ]; then
if [ ! -L "$match" -o "$word" = "$newword" ]; then
newword="$newword/"
fi
else
newword="$newword "
fi

READLINE_LINE="${READLINE_LINE:0:$(($rl_pos - ${#word}))}$newword${READLINE_LINE:$rl_pos}"
READLINE_POINT=$((rl_pos - ${#word} + ${#newword}))

else
local basedir=
expr "${list[0]}" : '.*/' >/dev/null && basedir=${list[0]%/*}
local dirname=`dirname "${list[0]}"`
local z=${#list[@]}
local i
local min=-1
for ((i=0; i<z; i++)); do
# save basenames
list[$i]=${list[$i]##*/}
# find shortest word
[ $min = -1 -o $min -gt ${#list[$i]} ] && min=${#list[$i]}
done
(
cd "$dirname"
echo "^[[;1mfiles:^[[m $word*"
if [ ${#list[@]} -lt "${LINES:-0}" ]; then
command ls $LS_OPTIONS -lFd "${list[@]}"
else
command ls $LS_OPTIONS -CFd "${list[@]}"
fi
)
# find common part of words
local k
for ((i=1; i<z; i++)); do
for ((k=0; k<min; k++)); do
[ "${list[$i]:$k:1}" != "${list[$((i-1))]:$k:1}" ] && break
done
[ $min -gt $k ] && min=$k
[ $min = 0 ] && break
done
local ngivenpart=${#xword}
[ -n "$basedir" ] && ngivenpart=$((ngivenpart - ${#basedir} - 1))
let min-=ngivenpart
[ $min -lt 0 ] && min=0
local commonpart=${list[0]:$ngivenpart:$min}
READLINE_LINE="${READLINE_LINE:0:$rl_pos}$commonpart${READLINE_LINE:$rl_pos}"
READLINE_POINT=$((rl_pos + ${#commonpart}))
fi

shopt -$save_nullglob nullglob
shopt -$save_nocaseglob nocaseglob
}