Linux

Általános linux témakör

Állománykeresés több feltétel szerint

find . ( -name "*.jpg" -o -name "*.gif" ) -exec do_something_wih {} ;

Regexpes csere több állományban egyszerre

perl -pi.bak -e 's/OLDSTRING/NEWSTRING/g' *.html

suexec-es binárisok keresése

find / -type f -perm +06000 -print

postgresql adatbázis dump

Egy mentési módszer:
pg_dump -c -d -f backup_file.dmp -F p -O dbnev

Lehet egyszerre tömöríteni is:
pg_dump -c -d -F p -O dbnev | bzip2 > dbmentes.dmp.bz2

tar, file.tar.gz, file.bz2, file.tar.Z

Kicsomagolni tar állományt: tar -xvvf file.tar (hagyd el a -v vagy -vv kapcsolókat ha nem akarod követni az eseményket.)
Megadott kövtárba kicsomagolás: tar -xvf file.tar -C /destination/dir/
Kitömöríteni tar.Z állományt: tar -xvZf file.tar.Z
gzippelt állományt: tar -xvzf file.tar.gz

apache/httpd válasz kódok

1xx: Információ jellegű (Informational - Request received, continuing process)
2xx: Sikeres (Success - The action was successfully received, understood, and accepted)
3xx: Átirányítás (Redirection - Further action must be taken in order to complete the request)
4xx: Kliens hiba (Client Error - The request contains bad syntax or cannot be fulfilled)

partició másolás, arhiválás cpio-val

root partició másolása:
cd /; find -print0 -mount | cpio -p -0 -d -m -u /masikparticio
vagy:
arhiv készítés: find -print0 -mount|cpio -o -0 -O arhiv.cpio
arhivból visszaállítás: cpio -i -m -d -u -I arhiv.cpio

Linux Volume Manager (LVM)

1. Készítsünk el egy particiót vagy többet, amiknek 8e tipusunak kell lennie!
2. pvcreate /dev/hda3 --- előkészítjük a hozzáadandó partícókat, mind!
3. vgcreate -s 16M test /dev/hdb2 /dev/hda3 -- hozzádjuk a particiókat egy csoporthoz
4. lvcreate oralv oravg
 -- Létrehozzuk a lvm-et. Itt lehet pl a stripeot is definialni a -i kapcsoloval
 pl.: lvcreate -n trylv -i 2 -I 8 -L 85G tryvg
5. Majd készitsünk filerendszert az lvm-ünk fölé: mke2fs /dev/oravg/oralv

Privát IP tartományok

10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)

IPV4 alatt ezeket a tartományokat tudjuk belső hálózatok létrehozására használni.

Bash üres(idle) egysoros

while (echo '') do w; sleep 60; done

Ez a pici kód percenként egy üres sort ir ki a terminálodban. Így pl. meg tudod tartani a kapcsolatod akkor is a távoli géppel, ha azon idled működik.

exim mailsor kezelés

Aktualis mailsor:
 mailq
Levél kivétele a sorbol:
 exim -Mrm 175TfP-0004uA-00 17CTav-0007R5-00
A reject/retry azaz kézbesíthetetlen címek adatbázisának törlése:
 exim_tidydb -t 0d /var/spool/exim/ reject
 exim_tidydb -t 0d /var/spool/exim/ retry
Mailq újrafeldolgozás:
 exim -qf
 exim -qff

Perl crypt egysoros

perl -e "print crypt('jelszó', join '', ('.', '/', 0..9, 'A'..'Z', 'a'..'z')[rand 64, rand 64]);"
Értelemszerűen cseréld le a "jelszó" szöveget az általad kriptálni kívánt jelszóra!

Tartalom átvétel