tar, file.tar.gz, file.bz2, file.tar.Z

Kicsomagolni tar állományt: tar -xvvf file.tar (hagyd el a -v vagy -vv kapcsolókat ha nem akarod követni az eseményket.)
Megadott kövtárba kicsomagolás: tar -xvf file.tar -C /destination/dir/
Kitömöríteni tar.Z állományt: tar -xvZf file.tar.Z
gzippelt állományt: tar -xvzf file.tar.gz
bzippelt állományt: tar -xvjf file.tar.bz2 (vagy tar -xvIf file.tar.bz2 régebbi tar esetén)
Arhiv készítés c kapcsolóval az x helyett, elõször az arhív állományt kell magadni majd utána a tömörítendõ anyagot.
pl. : tar cvvjf file.tar.bz2 /tmp/file1.kit /mashol/file2.kit /teljesdir

Hozzászólások

Pipe és ls használata tar-ral és gzip-pel

xml állományok tömörítése:
find . -type f | grep xml | tar -cf - -T - | gzip > myzip.tar.gz

az utolsó 160 (időben) állomány letömörítése:
ls -t | head -n 160 | | tar -cjf mybzip2.tbz2 - -T -