find parancs használata (frissítve)

kecsi küldte be k, 2008-10-21 16:48 időpontban

Találtam több figyelemre méltó cikket a find használatáról angolul. Egy másik, egy harmadik.
Ezekből szemezgetek:

  Keressünk
 • 20 évnél idősebb állományokat keresünk az aktuális könyvtárban így:
  find ./ -mtime +7300
 • az utolsó 3 napban módosított állományokat így:
  find . -mtime -3.
 • az utolsó 3 napban módosított txt állományokat így:
  find . -name '*.txt' -mtime -3
 • 10000 kbytenál nagyobb állományokat így:
  find . -size +10000k
 • rc.conf nevű állomány keresése az aktuális könyvtárban
  find . -name "rc.conf" -print
 • ha megtalálta a find az rc.conf nevű állományt akkor azon végre hajtja a chmod utasítást
  find . -name "rc.conf" -exec chmod o+r '{}' \;
 • komplex keresés ami kihagyja az eredményből a *.v vagy .*.v nevű állományokat. Egy kis extra magyarázat: -not negálást jelent, -o a logikai OR műveletet, \( a logikai művelet kezdetét jelöli, \) pedig a végét. Egyébként a kihagyott állományok egy verzió kezelő állományai...
  find /usr/src -not \( -name "*,v" -o -name ".*,v" \) '{}' \; -print
 • keresés a linuxbox szóra a *.html nevű állományokban, állomány név kiiratás találat esetén.
  find . -name "*.html" -exec grep "linuxbox" '{}' \; -print
 • Keresés az aktuális könyvtárból indulva kis és nagybetű nem figyelembe vételével és kihagyni a .svn nevű könyvtárak tartalmát:
  find . -iname "*old*" -a -not -path "*.svn*" -print
  Itt igazából a -and -or -not keresési feltételek közti logikai művelet megadás lehetősége a légyeg!
 • Keresés az aktuális könyvtárból indulva, csak 1 könyvtár mélységben, 1 hétnél öregebb könyvtárakat visszaadva, majd egyesével töröli. Közben listázza melyiket törli...
  find . -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -mtime +7 -exec rm -fr '{}' \; -print
 • Keresés csak a kezdő mount pontban pl / (root)
  find / -mount -name gmetad* avagy find / -xdev -name gmetad*
 • Név alapú kizárása állományoknak és könyvtáraknak - tehát ezeket nem töröljük a végén azaz megtartjuk - csak 1 szinten keresés és az eredmény kiírása és törlése.
  find /var/lib/jenkins/jobs/*/builds/*/htmlreports/* ! \( -name 'Results' -o -name 'Report' -o -name 'images' -o -name '*js' -o -name '*html' -o -name '*css' -o -name '*.png' -o -name '*.gif' -o -name '*.jpg' -o -name '*.tap' \) -maxdepth 1 -mindepth 1 -print -exec rm -fr '{}' \;